Magyar Honlap
NEWS logo N E W S
 
HomePage Egy érdekes cikk a 168 órából 2000.09.13. 
 

BUDAPEST fõispánja

  Lappangó portrérovatunknak, az "Õ és Õ"-nek ezúttal egyetlen hõse van: Grespik László, a dinamikus férfiú, a Fővárosi Közigazgatási Hivatal áprilisban kinevezett hivatalvezetője civilben egyenesen az Atyaúristen jogi tanácsadója. Márpedig aki ilyen magas beosztás birtokosa, az nem vethető össze mással. Párja nincs. A feladat szépségét csökkenti, hogy aki Grespikről ír portrét, annak kevéssé kell saját ábrázolókészségével kitűnnie. Elég, ha aláhúzkodja az új közéleti üstökös alig féléves munkássága során keletkezett megvilágosító erejű nyilatkozatokat. BUJÁK ATTILA ezt tette. Sajnos csakhamar kifogyott a filc. Ilyenek ezek a mai tollak.

  "Az Atyaúristennel egyeztettem egyébként, meg saját magammal" - nyilatkozta a hivatal vezetője, amikor arról faggatták, nem lépte-e túl kompetenciáját azt bejelentvén: július 1-jétől országonként évi húsz fővárosi ingatlan vásárlását engedélyezi külhoniaknak. Rögvest rá is sütötték a MIÉP-es kötődést. Pedig a harmincöt éves ("legszebb Fidesz-korban" lévő - HVG) kazincbarcikai illetőségű fiatalembert maga Orbán Viktor nevezte ki április elején (elsején?), s ő volt az, aki azonnal kihátrált Grespik elképzelései mögül. "Egy évtizednek kellett eltelnie a szocializmus összeomlása óta, hogy egy hivatal újonnan kinevezett vezetője vegye a bátorságot, és beiktatásával együtt piros-fehér-zöld lobogót tetessen ki" - ujjongott az üstökös születésekor a Magyar Fórum. - Nem kis bátorság ez, Demszky hivatalának közelségében."

  A türelmi zónák ügyéről folytatott vitában nevezte magát Grespik először Budapest főispánjának. A múlt héten végre megpillanthattuk őt magát. A főispánt a rákospalotai Meixner Alapítvány speciális képzést nyújtó iskolájának diszlexiával küszködő diákjai és az őket oktató tanárok izgulhattak az évnyitón délelőtt 11-ig, mivel a hivatalvezető megüzente: a jogi alapok hiánya miatt - a kerület önkormányzatának és jegyzőjének döntése ellenére - felfüggeszti az intézmény működését. Akár jöhet is a rendőr, a hatóság, a pecsét. A fax késett, talán kikapcsolták. A tanítás villámgyorsan elkezdődött, s "szorgalmi időszak" alatt már nem lehet bezáratni egy iskolát.

  Ám Grespik nem adta fel. Mit számít 141 (jogilag bizonytalan alapon álló) gyerek izgulása, a szülők aggodalma, a meg vásárolt tankönyvcsomag, a befizetett ebédpénz, a jegyzői engedély, ha "hiányoznak bizonyos jogi alapok"? S mit számít mindez, ha megismerhettük Grespik Lászlót, Budapest főispánját? Ez volt az ifjú ügyvéd igazi médiadebütációja: három nap alatt háromszor ülte végig a stúdiókat. (Jó estét, Magyarország! - tv2, Naprakész - m1, Szauna - Nap Tv.)

  Vaskalapos, savanyú ábrázatú, halk szavú, gyomorbajos kis jogtudorra számítottunk. Inkognitójából kilépő Szentgyörgyvölgyi Pétert vártunk, aki a legendák ködébe vesző antalli időkben a főváros ezernél is több határozatát semmisítette meg egyetlen tollvonással, formai hiba miatt. De nem. Grespik zöldesszürke zakója, ezüstösen csillogó kravátlija mögött nemes magyar szív dobog. A vídiafideszségű fiatalembert majd' szétveti a mondanivaló. Igazi médiacézár veszett el benne. Alkalomadtán szívesen átveszi a műsorvezetést is. ("Ne terheljük ezzel a nézőket." "Most akkor érdemi dolgokról beszéljünk!" "Ne vigyük erre az irányt! ") Merre van az irány? Nehéz Grespiket megfékezni, ha irányt vesz.

  Egyrészt a modern Grespik mindig tudja, hol van, kinek mit beszélhet. A stúdióban mellőzi egyebütt megszokott, érdekes fordulatait (például: "A magyarok Nagyboldogasszonyát kellene megkérdezni, miért csinálta, de már gyerekkoromban megvolt az identitástudatom."). Nem idegen tőle a könnyedség, a franciás elegancia sem. Tőrőlmetszett jópofa ("Ez az autó olyan volkswagenisztikus." "Az ön öltönyének szövete kissé csokisztikus." Gyűjtötte, közreadja: Grespik László). Nem is csoda, ha tobzódik a médiasikerben az, aki oly jól tudja, mire való a sajtó. "Azt a műsort tisztességtelenül szerkesztették... De megsúgom, végül is örültem a dolognak hiszen nekem minden megnyilatkozás reklám. Hát nem veszik észre, hogy nem ők használnak engem, hanem én őket?"

  Hát ez az. Ez az, amit ezernyi tehetségtelen, nyűgös, sértődős, szekánt politikus meg nem ért soha. Hogy ha némelykor sutának, oktondinak, netán kicsikét imbecilnek is látszik, nem a sajtó teszi azzá. Hiszen csak "használnak bennünket". Egyvalamit azonban soha nem felejt hangsúlyozni Budapest új Illetékes Elvtársa. Hogy kinél van a marsallbot meg a kutyakorbács. Ki kicsoda. ("Én az összes budapesti jegyzőnek vagyok jogszabály értelmében hivatali felettese, és így semmisíthettem meg azt a működési engedélyt, amit a XV. kerületi jegyző kiadott... Ilyen egész egyszerű ez a helyzet." "A működési engedélyt a jegyző adja ki, amit én megsemmisítettem. Mondom, én az összes budapesti jegyző hivatali felettese vagyok" Naprakész, ml.) És újra, másutt: "Az összes budapesti jegyzőnek én vagyok a felettese." Vagy: "A Közigazgatási Hivatalnak a vezetője törvény erejénél fogva a főváros összes jegyzőjének hivatali felettese... Ilyen egyszerűen működik ez" (Jó estét, Magyarország! - tv2).

  De ezzel nincs vége. (Iskolaigazgató: "A mai napig nem kaptunk semmiféle visszajelzést arra vonatkozóan, hogy bármilyen kifogást emelne a kerület jegyzője a..." Grespik közbevág: "A jegyző felettese vagyok. Mindig a hadnagyot emlegeti, én meg a tábornok vagyok. A nézők kedvéért mondom." "Meglenne arra a jogosítványom, hogy az iskolát fizikai értelemben bezárassam... Lelakatolás, lepecsételés. Erre egy jegyzőt kérhetnék fel, nem a XV. kerületit, másikat. Ha a jegyző ellenállásba ütközne, akkor rendőri karhatalmat vehetne igénybe." Szauna, Nap Tv.)

  Kemény kis ember ez a Grespik, mondaná a tájékozatlan néző, aki nem ismeri a hivatalvezető hivatalvezetőség előtti (prehistóriai) irodalmi munkásságát. Pontosabban a történelmit. Mert, ahogy Illetékes Elvtárshoz egykoron a földrajz, Grespikhez a történelem tartozik. Erre akkor figyelhetett volia fel Stumpf István - Grespik kinevezésének Orbán elé terjesztője -, amikor a Demokratában megjelent az ügyvéd nagylélegzetű tanulmánya hamisított finnugor származástudatunk lealázó, mételyező voltáról. Érdemes bővebben idézni:

"Sajnos a többségi kisebbség által elnyomott kisebbségi többség ebben az országban a magyar. Befogadunk mi mindig minden fajtát. Szerintem jogos önvédelemből vissza kellene kissé fognunk egy időre, különben a turáni átok: a jószívűség önveszélyessége megöl bennünket."

  Ezután Werbőczy Hármaskönyvéből kiindulva - feltárja valós történetünk titkait. "A magyar érzelmű olvasóknak tudniuk kell, hogy a magyar őstörténetnek van más kutatási ága is, mint a finnugor... Az idegenszívűek akik tudnak valódi történelmünkről, azért gyűlölnek minket, mert tudják hogy a Föld első írott kultúrát hordozó, államalkotó népe vagyunk minden műveltség tőlünk ered."

  Grespik legmegrázóbb állítása alább következik: "Badiny Jós Ferenc sumerológus, nyelvész-történész professzor kutatásai bizonyítják hogy Jézus nem zsidó, hanem vérünkből való pártus (szkíta-hun) herceg volt, vagyis Jézus vérrokonai vagyunk Isten kiválasztott népe tehát a magyar, hiszen közülünk való hercegnő lett Isten gyermekének anyja. Az Árpád-házi (Turul = Férfiú) királyok Jézus családjából származnak. Titkos vatikáni iratokban megírják igaz történelmünket is, de azt előttünk az egész világ előtt eltitkolják... A palesztinai Szkítia alapítói azok a galileai gojimok (goj = ellenség, idegen, nem zsidó), akiket a zsidók mindig üldöztek, öltek. A zsidók kényelmes, őseink állama alatti »fogságuk« idején beépítették saját vallásukba az ősi hitvilágunk kultúránk kincseit, elemeit, onnantól sajátjuknak feltüntetve... Az Orion, az esztergomi oroszlánok és a gizai piramisok magyar vonatkozásúak, mondanivalójuk összefügg, a Szfinx eredeti neve: Hun."

  Elő a táltosokkal:
  "Kovács András táltos-tanár... hirdeti... hogy a Csendes-óceán közepén létezett nagy kontinensről, Muról származunk, ahol már 70 000 éve íráson alapuló, fejlett civilizációnk volt. Mu azonban elsüllyedt, a túlélők szétrajzottak a mai Japán... felé, illetve Amerika felé, ahol is Maya (= Magya = Magyar) népként ismertek. (Néhány évtizede magyar utazók Közép Amerikában az ottani indiánokkal magyarul beszélgettek.)"

  Grespik könnyedén birkózik meg azzal a kérdéssel is, hol a világ közepe. "A Kárpát-medence megszentelt hely, a Föld-anya kisugárzása itt jelöli ki a világ közepét, a Pólust, mai nevén Pilist. Dobogókő közelében található meg a földgolyó legnagyobb földsugárzási keresztpontja. A Szent Koronával szellemi kapcsolat vehető fel, a Korona leginkább Visegrádon érezné jól magát... Az emberi faj DNS-ének adott hosszegységen 2-3 csavarodása van, míg a magyarnak (és a japánnak, akikkel távoli rokonok vagyunk) 9, ami megegyező a Szíriuszról a Földre jövő fény megcsavarodási számával. Ebből is származik a magyar elme, lélek szellem kivételes volta, kozmikus származása... Az Orion csillagképből való származásunk misztériumára utal többek közt a három gizai nagy piramis és a Pilisben bizonyos helyek pozíciója, léte is."

  Nem tudjuk, hogy a hivatalvezető szellemének hány csavarodása van, annyi azonban biztos, hogy jó okunk van félni. Ugyanis Sashegyi Sándor régész "a Pilisben Arpád-kori mesterséges építkezésre utaló kultuszhelyet, Arpád fejedelem régen keresett sírhelyét találta meg 1941-ben... mely ásatások során igen sok adminisztratív.. nehézségbe ütköztek.. - félnek, de nagyon félnek sokan! - írta Sashegyi." Azért a végén a gyanú mégis befészkeli magát Grespik kilencszeres csavarodású elméjébe is. Ugyanis talán "a magyargyűlölők kinevetik majd cikkemet, de lélekben félni, nagyon félni fognak".

  Ami az utolsó megállapítást illeti: okunk van a félelemre. Cikket ugyanis bárki írhat, például a Demokratába. Bármely megszállott. Azután egyszer csak megpályáz egy állást. Es elnyeri. És minden jegyzők felettese lesz. "Jogi alapjai" lesznek. Intézkedni akar. Akkor pedig már tényleg nem tehetünk egyebet, mint az a XV. kerületi iskolaigazgató. Kikapcsoljuk a faxot. És várunk. Várjuk a karhatalmat. Hátha nemjön.


© FLEISCHMANN György -